Lijst van drukken van De Carbolineum Pers

1989


Opstart van de pers in Antwerpen

1. Luc Boudens, Het zijn lange dagen (opdracht).

Verhuis van de pers naar Wildert

2. Tom Lanoye, Brief uit Lissabon. Proef, 2 ex.
3. Boris
Rousseeuw, Brief aan F.B. Hotz. Proef, 2 ex.
4. Leo Pleysier, Een grensgeval
5. Julius de Praetere, Latemse dageraad. Eerste aflevering.
6. Marcus Van Vaernewyck, Hoe fellic en ghebeten dat zij tclooster ter Predicheeren anvielen Nieuwjaarswens

1990

7. Werner Waterschoot, De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen
8. Luc Boudens, Op een kameel gezeten
9. Boris Rousseeuw, De boekbanden van Laurent Peeters
10. Willem Elsschot, Dankwoord bij de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs
11. Luc Boudens, De Zeemeerman en zeven anderen. Acht lino's
12. Julius de PraetereLatemse dageraad.Tweede en derde aflevering.
13. Dylan Thomas. La Danseuse.
14. August De Decker. Vaarwel aan mijnen stiel. Een brief aan Laurent Peeters
15. Jimi Dams. 78 lino's
16. Zelf gedrukt! Zijnde de eerste fondslijst van De Carbolineum Pers

1991

17. Frans Pointl, Ik droomde dat ik Jan Arends was
18. Boris Rousseeuw, De Bibliofielenvereniging In de Vier Winden en haar uitgave van Willem Elsschots Gedichten
19. Julius de Praetere, Latemse dageraad. Vierde en vijfde aflevering.
20. J.P. Guepin, Cynthia. Latijnse liefdeselegieen van Propertius, Tibullus en Waardenburg
21. Luc Boudens, Een man van eigen maaksel

1992

22. Een week uit het leven van Herman Brusselmans, door hemzelve verteld.
23. Felix Timmermans, Wonderland. 33 tekeningen.
24. Elly Cockx-Indestege
, Dit boecxken leert hoe men mach voghelen vanghen metten handen. Facsimile van een Antwerpse postincunabel.
25. Elly Cockx-Indestege, Over Bossche banden, Aesopus en een prognosticatie.
26. Nicolaas Clenard, Een herberg aan de Taag.
27. Peter Verhelst, Zodiac van het satijnen altaar.

1993

28. Frederik Verachter. Geschied- en Naemkundig register van de Antwerpse Boekbinders van 1393 tot 1830.
29. Werner Waterschoot. De Seven Signoren.
30. Luc Boudens. Vrienden voor het leven.
31. Julius de Praetere. Latemse dageraad. Herdruk van de eerste aflevering.
32. Boris Rousseeuw. Bibliografie van de handpersdrukken van Julius de Praetere.

1994

33. Luc Daems. Heino K. Overdiep, antiquaar.
34. Bruno Vekemans, Mannen met een boek.
35. Eeuwig Edict over het Duel.
36. Arnon Grunberg, Ushi en Septembrius.
37. Schoon Dinges! Zijnde de tweede fondslijst van De Carbolineum Pers.

1995

38. Luc Boudens, Laat maar waaien.
39. Pierre Delsaerdt, Catalogus Librorum
Dominibus Mortuariis. De eerste gedrukte Leuvense boekveilingcatalogus.
40. Gerrit Paape. Antwerpen!

1996

41. Boris Rousseeuw, De laatste letterproef van de Antwerpse lettergieterij Van Wolsschaten.
42. Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Programma van de ledenvergadering te Antwerpen op 15 juni 1996. (opdracht).

1997

43. Paul Thiers, De Eikelaar.
44. Boris
Rousseeuw, Catalogus Librorum Werbrouck.

1998

45. Het saten Heren Viere. (Oude Liedjes I)
46. Ic wil te lande rijden. (Oude Liedjes II)
47. Ic quam lest eens gaande. (Oude Liedjes III)
48. Als een schaepken. (Oude Liedjes IV)
49. Segt toch eens ja (Oude Liedjes V)
50. Boris Rousseeuw, Bibliografie van en over Tom Lanoye.
51. Eerste Nieuwsbrief.
52. Desire Acket, Reinaert de Vos.
53. Jacob Van Maerlant, De Seizoenen.
54. Het Stadts Druckerschap, toegekend aan Joannes Grange op 28 september 1759.
55. Jozef Ermens, Boeken vercoopen tot Brussel.
56. Ic sie die Morgensterre. (Oude Liedjes VI).
57. Jos Halsberghe, Portretten.
58. Ic sagh in eenen rozengarde. (Oude Liedjes VII)
59. O amoureus lieff. (Oude Liedjes VIII)
60. Tweede Nieuwsbrief.

1999

61. Abraham Ortelius, Aurei Saeculi Imago, of Spiegel van de Gouden Eeuw.
62. Jos Halsberghe, Santiago de Compostela.
63. De parabel van de trekvogel.
64. Een kleine Julius de Praetere tentoonstelling.
65. Derde Nieuwsbrief.
66. Om 't hert te verheughen ghinc ic eens wandelen. (Oude Liedjes IX).
67. Wy jonghe violieren. (Oude Liedjes X).
68. E. du Perron. 't Leven is mooi. (opdracht).
69. Justus Lipsius, Diva Virgo Lovaniensis.
70. Boem! Mooie botsingen uit het Antwerpen van de jaren vijftig.
71. Vierde Nieuwsbrief.

2000

72. R.H.Marijnissen, Maurits Van Saene, 1919 - 2000, kunstschilder. (opdracht).
73. De Cloister initialen van Frederic Goudy.
74. Johan Velter, Noli reminisci eas. Een bibliografie van het werk van Peter Verhelst, 1980-1999.
75. Gerrit Komrij (inleiding). De lof der Stront.
76. 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom.
77. Dood en begraven.
78. Gij die thans zyt met my ter jagt koekoek! (Oude Liedjes XI).
79. Twee amoureuskins vol liefde geghoten. (Oude Liedjes XII).
80. Ydelheyt der ydelheyt. (Oude Liedjes XIII).
81. Vijfde Nieuwsbrief.
82. Het boek van Maria-Frederika.
83. Desiderius Erasmus, Adagia. (opdracht).

2001

84. Willem Elsschot, Geen drank noch lekker eten. (opdracht)
85. Benno
Barnard, Lucifer.
86. Werner Waterschoot (ed.), Catalogue van Boecken. De veiling van de bibliotheek van Jacobus Pieron.
87. Benno Barnard, De Antwerpse gedichten.
88. G.J. Buschmann, l'Imbecilite humaine. Een brief aan Michel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij.
89. Een nieuw liedeken van de verkeerde pelgrimagie. (Oude Liedjes XIV).
90. De Tory initialen.
91. Frank Bidart, Curse.
92. Willem De Gortter, All' mijn boecken. (Oude Liedjes XV)
93. Op de Galeyen. (Oude Liedjes XVI).
94. Zesde Nieuwsbrief.

2002

95. Luc Daems, Le divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de Tachtigers.
96. Le divin Louis. Fragment.
97. Chanson du devoir des pelerins.
98. Luc Huybrechts, Thuiskomst.
99. Zevende Nieuwsbrief.
100. Guido Gezelle, Bekwame Getuigen. (opdracht).
101. Pierre Delsaerdt (ed.), Abuysen ende Ongeregeltheden. Een onbekend rapport over het boekbedrijf in Brabant rond 1700.
102. Michel de Ghelderode, Bruges.
103. Harold Polis, Pieter (opdracht).
104. De boerkens maken seer goede cier. (Oude Liedjes XVII).
105. Request van de Antwerpse boekbinders.
106. Achtste Nieuwsbrief.

2003

106. Dries Vanysacker (ed.), Waerachtighe ende verschrickelijcke beschrijvinge van vele toovenaers ende toovenerssen oft vandoysen.
108. Michel de Ghelderode, Plaisir d'amour.
109. Negende Nieuwsbrief.
110. Universis in Christo fidelibus....
111. Eddy Van Vliet, Laatste gedichten.
112. Louis Couperus, Sempre il tuo. Brieven aan de familie Van Blijenburgh-Bohtlingk.
113. Jan Baptist Confalonieri, Pelgrimstocht van Lissabon naar Sint-Jacob in Galicia in het voorjaar van 1594.
114. Studiedag Boekgeschiedenis in Vlaanderen, 28.XI.2003. (opdracht).

2004

115. Dood en begraven. Tweede druk.
116. Tiende Nieuwsbrief.
117. Paul Thiers (ed.), N.V. De Praetere S.A. Het verhaal van een mislukking. Een onbekende briefwisseling.
118. Uit mijn brolschuif 1.
119. Peter Simoens. Michel de Ghelderode in het Nederlands. Een geillustreerde bibliografie.
120. Eenen caelen mey. (Oude Liedjes XVIII).
121. Liedt van propos rompu. (Oude Liedjes XIX).
122. Stardeun. (Oude Liedjes XX en slot).
124. Luxe-editie Oude Liedjes I-XX.
125. Benno Barnard, Sulamiet.
126. Jacques Kruithof, Van der Mollen feeste. (opdracht)
127. Elfde Nieuwsbrief.
128. Pierre Dirix, Boekbinder worden. (opdracht)

2005

129. Pierre Delsaerdt (ed.), Catalogus librorum bibliothecae Nicolai Vernulaei.
130. Uit mijn brolschuif 2.
131. Stijn Streuvels / Leo Vandaele, Een vergeten man.
132. Keure van de Orde van de Prince (opdracht).
133. Marleen de Cree, Als ik denk (opdracht).
134. Paus Johannes Paulus II, La Legge della Beatitudini (opdracht).

Verhuis van de pers naar Nieuwe Dreef 6, Kalmthout

2006

135.Richard de Bury,Philobiblon.
136. De verbanning van Janneken Vlieguytken en Bette Grote Conte.
137. Gerrit Komrij, Kinderballade.
138. Luc Daems, De dolende ridder van Santillana (opdracht).
139. Twaalfde nieuwsbrief

2007

140.Uit mijn brolschuif 3 (slot).
141. Streuvels' vertelselboek. De briefwisseling met Gerard Baksteen.
142. Alice Nahon, Liefde.
143. Alice Nahon, Weer peins ik aan den gouden tijd... (opdracht)
144. Drukwerk in de Marge, Nieuwsbrief 121. (opdracht)
145. Gerrit Komrij, Gevallen engel

2008

146. J.H. Leopold, Waarde Schmidt. Brieven aan F. Schmidt-Degener.
147. Stijn Streuvels, De eerste fiets.
148. Dertiende nieuwsbrief.
149. Goran Proot (ed.) De Kloeckmoedighe Stantvastigheyt. (opdracht)
150. Tom Lanoye, Mijn naam is Tom Lanoye. Eerste brief aan Hans Warren
151. G.G. Joy, 't Was a Thursday night in April. (opdracht)
152. Hugo van der Hallen, Het Rijk van Stilte.(opdracht)
153. Maartje De Wilde en Hubert Meeus (ed.) Den Kemschen Hey-Kreekel.
154. Jo Gisekin, Als ik het boek niet had. (opdracht)

2009

155. Johannes Trithemius, De Lof der Kopiisten.
156. Goran Proot (ed.) Schoon wit papier.
157. Veertiende nieuwsbrief.
158. Julius de Praetere.Gansch den ouden slenter van boekdruk. Brieven aan Victor de Meyere.
159. Manu van der Aa, Over Gerrit Komrij. (opdracht)
160. Eva Gerlach, Lichaam. (opdracht)
161. Luc Boudens, Betere tijden lachen ons toe.

2010

162.Stijn Streuvels en Mia van den Brand, De jaren tellen niet.
163. L.H. Wiener. Hoe gaat het met de B? Enige mijmeringen omtrent Godfried Bomans. (opdracht)
164. Willem Vermandere, Alles gaat over.
165. Jan Verhaverbeke, Ballade van de weg. (opdracht)
166. Levende verberrent op de Vrijdachmaert. (opdracht)
167. Prudens Van Duyse, De bibliomaen
168. Vijftiende nieuwsbrief.
169. Werner Waterschoot, Conscience bibliofiel.

2011

170. Dit te saamen lustig geklopt. Een onbekend kookhandschrift uit 1704.
171. Eva Gerlach, Rataplan.
172. Tom Lanoye, Hoe gij aan mij moet peinzen.
173. Die zaak van prachtdrukken. De briefwisseling tussen Julius de Praetere en L.J. Veen.
174. Francois Cavanna, Ik heb er niet om gevraagd... (opdracht)
175. Micheline Sandele, Chaque jour, je revais... (opdracht)

2012

176. Pietro Aretino, Naar buiten met die tong! Wellustige sonnetten.
177. De liefde is gelijck een zee.
178. Charles Ducal, Alsof. (opdracht)
179. Herman Van Rompuy, Haiku voor Nele. (opdracht)
180. Leo Pleysier, Een jager in de sneeuw.
181. L.H. Wiener, Vroeger.
182. Jan-Paul van Spaendonck en Robert Eksteen, De weg van de Nap. Een correspondentie in haiku's.
183. De lof der Toubacq.
184. Zestiende nieuwsbrief.
185. Ordonnancie ende coustume der druckerie van meester Christoffel Plantin. (opdracht)

Verhuis van de pers naar Petrus Janssensstraat, Kalmthout.

2013

186. Kees van Kooten, Tien Tinten Paars. (opdracht)
187. Gerrit Komrij, Ballade van de boekenjager. (opdracht)
188. Stijn Streuvels, Onze Vlaamsche Drukkers.
189. L.H. Wiener, Moederdag.
190. Joost Zwagerman, Je gaf me. (opdracht)
191. Arnon Grunberg, Simon Carmiggelt en mijn moeder. (opdracht)
192. Gerrit Komrij, Een kerkhoflied. Laatste gedichten.
193. Gust Peeters, Piccolo. (opdracht)

2014

194. Waer is mijn lief gegaen.
195. A.L. Snijders, Paspoort. (opdracht)
196. A.F.Th. van der Heijden, Kwijt in de tram.
197. Den Minnen Droom.
198. Stijn Streuvels, Parijs.
199. Arnon Grunberg, Angela.
200. H.T.M. Van Vliet, J.H. Leopold. (opdracht)

2015

201. Peter Simoens, Bibliografie van de bibliofiele uitgaven van Renaat Bosschaert.
202. Gerrit Komrij, Vergeten gedicht.
203. Nihil Obstat.
204. A.L. Snijders, Uitzicht op zee. (opdracht)
205. Karel van Hulthem, Programme de la lecon de bibliographie.
206. Stijn Streuvels, Lieve Vriendin. Een brief aan Kitty de Josselin de Jong.
207. Vaassen en Swaak, Zinnebeelden.

2016

208. Arnon Grunberg, Hoewel leeftijd niet het probleem is.
209. Tom Lanoye, Zweety.
210. "Welgeachte Streuvels". De correspondentie van Stijn Streuvels met August Keersmaekers rond de schooluitgave van De Oogst in 1954.
211. Olympe Jespers, Fini dat alles. (opdracht)
212. Benno Barnard, Gebed zonder eind.
213. Twee lofdichten op Jacob Duart. (opdracht)
214. Annie M.G. Schmidt, Een tante met een auto (opdracht)
215. Hugo Boelaert, Winkelanekdotes. Herinneringen aan antiquariaat Joyce Royce
216. Peter Pelckmans, Bibliogenetica of De Bloedlijn van het Boek.
217. Marnix Peeters, Der Pottwal.
218. A.L. Snijders, Het antwoord. (opdracht)

2017

219. Anna Vandana Elizabeth Barnard, 1998-2016. (opdracht)
220. A. Marja, Homo Sapiens. (opdracht)
221. Arnon Grunberg, Bloed.
222. Dirk Imhof, Een uniek exemplaar van het Diurnale Romanum van 1611. (opdracht)
223. L.H. Wiener, Buizerd.
224. Leo Pleysier, Drie verhalen.
225. Jean Pierre Rawie en Elisa Pesapane, Parallellen.
226. Gerrit Komrij, De Getikte Toestand en andere gedichten.
227. Jos Goudswaard, Uit het leven van een boekenleurder.

2018

228. Boris Rousseeuw, Jan Baptist Schoepen, Bouquiniste a Anvers.
229. A.L. Snijders, Museumstuk. (opdracht)
230. Thomas Rosenboom, Zeebanket. (opdracht)
231. Leo Pleysier, Pukkels en puisten.
232. Jules-Karel Van West, De opvoeding van de bibliofielen.
233. Peter Simoens, Michel de Ghelderode. Inventaire de ma bibliotheque. (opdracht)
234. Octave Uzanne, Bibliofiele verhalen. Met tekeningen van Stijn Felix.
235. Hugo Claus, We moeten bij Streuvels zijn.
236. L.H. Wiener, Wim Aaij (1947-1968).
237. Luc Boudens, Hoofse brieven.

2019

238. Philippe Claudel, Cafe Excelsior. (opdracht)
239. Karel van de Woestijne, Steedsche smoelen. De echte Latemse Brieven over de Lente.
240. Gerrit Komrij, Twee koningskinderen. (gelegenheidsdruk)
241. H.T.M. van Vliet, Een orchidee tussen de aardappels. Louis Couperus bespot in woord en beeld.
242. Marnix Peeters, Femke en Lobke gaan veldrijden.
243. Annie M.G. Schmidt, Ha, pannekoeken! (opdracht)
244. Rob van Essen, X. (opdracht)
245. Felix Timmermans, Beste Familde! (opdracht)
246. Stijn Streuvels, Bertken.
247. Benno Barnard, Vervangen minnaressen. Een inleiding tot de anglopedofilie.
248. Het werkkamer alfabet, of Het Wannes ABC. (opdracht)
249. Anton van Wilderode, De antiquair.

2020

250. Peter Pelckmans, Pelgrims.
251. Patrick Conrad, Een bloedloze zondag.
252. Boris Rousseeuw, Te laat geboren. 30 jaar De Carbolineum Pers. (gebonden overdruk uit Le Livre et l'Estampe)
253. "Er is geen enkele hoop op beterschap." Arnon Grunberg interviewt J.M.H. Berckmans.
254. J.M.H. Berckmans, Een stem uit het koor.
255. Thomas Rosenboom, Dank na dato. (opdracht)
256. Heinrich Heine, De Lorelei en andere gedichten.
257. Delphine Lecompte, Coyotewereld naar de maan. (opdracht)
258. Luc Boudens, Ik heb de zon zien zakken.
259. Ton Kok, 60 jaar antiquaar. Herinneringen.
260. Bert Popelier, De terugkomst. (opdracht)

2021

261. F.B. Hotz, Joop, Jan en meneer Ginsberg.
262. Louis Aragon, Mijn prachtig ongeluk.
263. Maarten Inghels, 43 december. Een gedichtensuite. (opdracht)
264. J.M.H. Berckmans, Goede Zachaar. Drie brieven aan Leon Lemahieu.
265. Rob van Essen, Herinneringen aan het kerstbestand. (opdracht)
266. Stijn Streuvels, De werkman
267. F.B. Hotz, Stralend koper. Paul Whiteman in Nederland.
268. Joyce & Co., Baudelaire in Belgie.
269. Rudy Vanschoonbeek, Uitgeven in Barakstad. Herinneringen aan J.M.H.
270. L.H. Wiener, Open brief aan Thierry Baudet
271. Gust Peeters, Lotsbestemming. (opdracht)

2022

272. Aad van Maanen, Een wandeling langs Leidse boekhandels.
273. H.H. ter Balkt, Ik leef hier zo'n beetje als alg. (opdracht)
274. J.M.H. Berckmans, Zachaar ik ben in gevaar.
275. Sven Cooremans, Vier van Miklos Radnoti. (opdracht)
276. Joseph von Eichendorff, Weemoed en Wanderlust.
277. Hector de Backer, Hoe te binden?
278. L.H. Wiener, Nocturn saluut aan Yvonne Sweering.
279. Tom Lanoye, Bonaparte
280. Belcampo, Drie brieven aan Vader. (opdracht)

2023

281. Stijn Streuvels, Kort is de lente.
282. Benno Barnard, Tegen het ongevederde niets.
283. L.H. Wiener, Open brief aan de heer Bomhof.
284. Stijn Streuvels, Gelijk een graan ontkiemt.
285. Patrick Conrad, De Zwarte Zangen
286. Gerrit Komrij, Fiat Lux / Fiat Nox. (keepsake)
287. Hermann Hesse, Wijsheid, deugd en warme sokken.
288. Maurice Gilliams, Vier gedichten. (opdracht)
289. Anneleen van Offel, Onderhuids. (opdracht)
290. Marnix Peeters, El mirlo poliamoroso.

2024

291. Ton Kok, Stapelen en omstapelen.
292. Philippe Claudel, Barrio Flores. (opdracht)
293. Stijn Streuvels, Albumblad voor Betty Schelstraete. (keepsake)
294.
Arnon Grunberg, De dupe van Felix.
295. L.H. Wiener, SarahBeschrijving: nieuw

Beschrijving: GRAFIEK

Beschrijving: FACSIMILE

Beschrijving: PROZA

Beschrijving: POEZIE

Beschrijving: grafiek

Beschrijving: GELEGENHEIDSWERK

Beschrijving: UITVERKOCHTTerug naar homepage