Waerachtighe ende verschrickelijcke beschrijvinge...
(2003)


Heksenboekje


In 1589 verscheen te Antwerpen bij Jan Van Ghelen het vlugschrift "Waerachtighe ende verschrickelijcke beschrijvinge van vele toovenaers ende toovenerssen oft vandoysen
hoe en waeromen die herwaerts en ghentswaerts verbrandt heeft in dit tegenwoordich jaer 1589".
Het is het enige tot op heden gekende eigentijdse document van het 'vlugschriftengenre' gedrukt in de Zuidelijke Nederlanden en opgesteld in de Nederlandse volkstaal over heksenprocessen uit de Moderne Tijd.
Bovendien is het exemplaar dat bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek van Gent het enige gekende exemplaar. Het verschijnt hier in facsimile, met een deskundige inleiding van specialist Dries Vanysacker (KU Leuven).

28 cm., 36 blz., met gekleurde initialen, facsimile van drukkersmerken van Van Ghelen, enz. In omslag en in beschermend kartonnen foedraal.
Oplage 70 genummerde en gesigneerde exemplaren, waarvan er slechts 40 in de handel komen. Prijs 75 euro.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage