"Mijn naam is Tom Lanoye"
Eerste brief aan Hans Warren
(2008)eerste brief


Tom Lanoye schreef op 28 oktober 1980 zijn eerste brief aan Hans Warren.
Hij vroeg in de brief medewerking voor het eindwerk dat hij over de poŽzie van Warren aan het schrijven was.
Tom Lanoye was op dat moment nog quasi onbekend, zijn eerste uitgave in eigen beheer zou pas twee maanden later verschijnen.
Er ontstond een vriendschap tussen beide schrijvers en Lanoye schreef nog meer dan 120 brieven, tot aan de dood van Warren in 2001.

In augustus 2008, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Tom Lanoye,
verscheen de "eerste brief " bij De Carbolineum Pers in een gesigneerde bibliofiele uitgave, met een gesigneerde lino van Isabelle Vandenabeele,
en vooral bestemd voor de vrienden van de auteur.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage