BOEKGESCHIEDENISGoedkope(re) digitale serie

Ton Kok, 60 jaar antiquaar. Herinneringen.

Benno Barnard, Vervangen minnaressen. Een inleiding tot de anglopedofilie.

H.T.M. van Vliet, Een orchidee tussen de aardappels. Louis Couperus bespot in woord en beeld

Jules-Karel Van West, De opvoeding van de bibliofielen

Jos Goudswaard, Uit het leven van een boekenleurder

Peter Pelckmans, Bibliogenetica of De Bloedlijn van het Boek

Hugo Boelaert, Winkelanekdotes. Herinneringen aan antiquariaat Joyce Royce


Op de handpers gedrukt

Boris Rousseeuw, Jan Baptist Schoepen, Bouquiniste à Anvers.

N.V. De Praetere S.A. Het verhaal van een mislukking

Julius de Praetere en L.J. Veen, Die zaak van prachtdrukken. Briefwisseling

Julius de Praetere, Gansch den ouden slenter van boekdruk. Brieven aan Victor de Meyere

Honderd jaar Lenteleven. April 1899 - april 1999. Een kleine Julius de Praetere-tentoonstelling


"Welgeachte Streuvels". De correspondentie van Stijn Streuvels met August Keersmaekers rond de schooluitgave van De Oogst in 1954.

Stijn Streuvels en Mia van den Brand. De jaren tellen niet

Stijn Streuvels en Gerard Baksteen, Streuvels' vertelselboek

Stijn Streuvels en Leo Vandaele, Een vergeten man


Stijn Streuvels, Onze Vlaamsche Drukkers

Werner Waterschoot, Conscience bibliofiel

Werner Waterschoot, De Seven Sinjoren


Peter Simoens, Michel de Ghelderode in het Nederlands

Peter Simoens, Bibliografie van de bibliofiele uitgaven van Renaat Bosschaert


Luc Daems, Heino K. Overdiep, antiquaar

Luc Daems, Le divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de Tachtigers

Paul Thiers, De Eikelaar

Pierre Dirix, Boekbinder worden

Ordonnancie ende Coustume der druckerie van meester Christoffel Plantin

Request van de Antwerpse boekbinders

Goran Proot (ed.), Schoon wit papier

Pierre Delsaerdt, Abuysen ende ongeregeltheden. Een onbekend rapport over het boekbedrijf in Brabant rond 1700

Frederik Verachter, Geschied- en Naemkundig register van de Antwerpse Boekbinders van 1393 tot 1830

Het Stadts Druckerschap, toegekend aan Joannes Grangé, op 28 september 1759

Jozef Ermens, Boeken vercoopen tot Brussel

G.J. Buschmann, l'Imbécilité humaine. Een brief aan Michel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij

August de Decker, Vaarwel aan mijnen stiel. Een brief aan Laurent Peeters

Elly Cockx-Indestege, Briefwisseling Verheyden - Kronenberg

Johan Velter, Noli reminisci eas. Een bibliografie van het werk van Peter Verhelst, 1980-1999

100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom

Boris Rousseeuw, Bibliografie van en over Tom Lanoye, 1979-1986

Dirk Imhof, Een uniek exemplaar van het Diurnale Romanum van 1611nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHT


checklist

Terug naar homepage