BOEKGESCHIEDENIS

Julius de Praetere en L.J. Veen, Die zaak van prachtdrukken. Briefwisseling

Julius de Praetere, Gansch den ouden slenter van boekdruk. Brieven aan Victor de Meyere

N.V. De Praetere S.A. Het verhaal van een mislukking

Honderd jaar Lenteleven. April 1899 - april 1999. Een kleine Julius de Praetere-tentoonstelling


Stijn Streuvels, Gelijk een graan ontkiemt

"Welgeachte Streuvels". De correspondentie van Stijn Streuvels met August Keersmaekers rond de schooluitgave van De Oogst in 1954.

Stijn Streuvels en Mia van den Brand. De jaren tellen niet

Stijn Streuvels en Gerard Baksteen, Streuvels' vertelselboek

Stijn Streuvels en Leo Vandaele, Een vergeten man


Werner Waterschoot, Conscience bibliofiel

Werner Waterschoot, De Seven Sinjoren


Peter Simoens, Michel de Ghelderode in het Nederlands

Peter Simoens, Bibliografie van de bibliofiele uitgaven van Renaat Bosschaert


Boris Rousseeuw, Jan Baptist Schoepen, Bouquiniste à Anvers.

Boris Rousseeuw, Bibliografie van en over Tom Lanoye, 1979-1986


Benno Barnard, Vervangen minnaressen. Een inleiding tot de anglopedofilie.

Luc Daems, Heino K. Overdiep, antiquaar

Paul Thiers, De Eikelaar

Pierre Dirix, Boekbinder worden

Ordonnancie ende Coustume der druckerie van meester Christoffel Plantin

Request van de Antwerpse boekbinders

Goran Proot (ed.), Schoon wit papier

Pierre Delsaerdt, Abuysen ende ongeregeltheden. Een onbekend rapport over het boekbedrijf in Brabant rond 1700

Frederik Verachter, Geschied- en Naemkundig register van de Antwerpse Boekbinders van 1393 tot 1830

Het Stadts Druckerschap, toegekend aan Joannes Grangé, op 28 september 1759

Jozef Ermens, Boeken vercoopen tot Brussel

G.J. Buschmann, l'Imbécilité humaine. Een brief aan Michel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij

August de Decker, Vaarwel aan mijnen stiel. Een brief aan Laurent Peeters

Elly Cockx-Indestege, Briefwisseling Verheyden - Kronenberg

Johan Velter, Noli reminisci eas. Een bibliografie van het werk van Peter Verhelst, 1980-1999

100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom

Dirk Imhof, Een uniek exemplaar van het Diurnale Romanum van 1611


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHT


checklist

Terug naar homepage