Ordonnancie ende Coustume
(2012)ordonnantie


Het oudste bekende arbeidsreglement van het Plantijnse huis, daterend uit 1555 en slechts in één exemplaar overgeleverd.
Herdruk van de integrale oorspronkelijke tekst, met een vertaling in hedendaags Nederlands, een nawoord, noten, literatuur, enz.
Gedrukt in december 2012 als eerste uitgave en eerste Nieuwjaarsgeschenk van de "Vrienden van het Museum Plantin-Moretus".
Enkele exemplaren heb ik voorbehouden voor mijn klanten, en kosten 20 euro.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage