Jozef Ermens

Boeken vercoopen tot Brussel.
Een brief aan Joannes Grangé
(1998)


Ermens


Een ongepubliceerde brief van deze Brusselse drukker/uitgever aan zijn Antwerpse collega Joannes Grangé uit 1777,
over het verkopen van boeken in Brussel.
18 cm., 12 blz. Oplage 75 genummerde exemplaren. Prijs 10 euro.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage