Jos Halsberghe
Santiago de Compostela
(1999)


HALSBERGHE


Foto uit 1950, verschenen in 50 genummerde en gesigneerde exemplaren,
bij de tiende verjaardag van de pers in 1999 geschonken aan de vrienden en klanten. Jos Halsberghe overleed kort nadien.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage