Marcus van Vaernewijck
Hoe fellic ende ghebeten...
(1990)

Van Vaernewijck


Marcus van Vaernewijck, Hoe fellic ende ghebeten dat zij tclooster ten Predicheeren anvielen,
ende een groote menichte van boucken bedorven.
De Carbolineum Pers; 1989.

Fragment uit de kroniek "Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt, 1566-1568",
met de hand gezet en met de handpers gedrukt in december 1989, als eerste (en enige) nieuwjaarswens van de toen pas opgerichte pers.
Oplage 50. Met het eerste drukkersmerk van de pers, getekend door Bart Peeters.
Nog enkele exemplaren over. Prijs 10 euro plus 5 voor verzending.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage