Justus Lipsius
Diva Virgo Lovaniensis
(1999)Lipsius24 x 15 cm., 107 blz., volledig met de hand gezet uit de Pastonchi 13 punt, en op de handpers gedrukt in zwart, rood en bruin,
met drie illustraties, genaaid in omslag en in kartonnen foedraal. Oplage 60 genummerde exemplaren.

Niet eerder gepubliceerd tractaat over Onze Lieve Vrouw van Leuven en haar wonderen,
uit 1605, bij de dood van Lipsius alleen in handschrift bewaard.
Uit het oorspronkelijke Latijnse handschrift in het Nederlands vertaald,
ingeleid en van noten voorzien door Jeanine De Landtsheer (Seminarium Philologiae Humanisticae K.U.Leuven ; overleden in 2021).

Prijs 90 euro plus 10 voor aangetekende verzending.nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage