Frederik Verachter
Geschied- en tijdkundig naem-register van de goede mannen van het boekbinders-ambacht binnen Antwerpen van 1398 tot 1830
(1993)Verachter

Niet eerder gepubliceerd manuscript uit 1832 van de Antwerpse stadsbibliothecaris Frederik Verachter. Lijst van honderden boekbinders, dikwijls met biografische of andere informatie. 17 cm., 60p., met de hand gezet en op de handpers gedrukt in twee kleuren. Oplage 50 genummerde exemplaren. Prijs 40 euro.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage