Karel van Hulthem
Programme de la leçon de bibliographie
(2015)


Van Hulthem


De bibliofiel en wetenschapper Karel van Hulthem (1764-1832) publiceerde in 1800 het programma
dat hij wou gaan doceren in zijn opleiding voor toekomstige bibliothecarissen aan de "Ecole Centrale du Département de l'Escaut" te Gent.
Hij stelde zelf de nieuwe bibliotheek van deze school samen uit de collecties van de door de Franse bezetter opgeheven religieuze en wetenschappelijke instellingen.

In het ambitieuze "Programme" benadrukt Van Hulthem de nood van bibliothecarissen aan een encyclopedische kennis waarmee ze alle bibliotheekgebruikers kunnen helpen.
Ook breekt hij een lans voor aanschouwelijk onderwijs: wie Middeleeuwse handschriften laat zien als hij over dat onderwerp lesgeeft, zal volgens hem veel meer effect sorteren.
De Franse bibliotheekhistorische literatuur beschouwt Van Hulthems initiatief als een belangrijke stap op weg naar een volwaardige opleiding voor het bibliotheekvak.

Van het "Programme" uit 1800 zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven.
Deze facsimile-uitgave wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding door prof. dr. Pierre Delsaerdt, met de hand gezet uit de Van Dijck 14 punt en met de handpers gedrukt op geschept Zerkall papier,
in 50 genummerde exemplaren. 42p., 26 cm., ingenaaid in omslag en in beschermend foedraal.
Prijs 75 euro.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage