" De Carbolineum Pers

Hector de Backer
Hoe te binden?

(2022)


de Backer

Na "De opvoeding van de bibliofielen" van boekbinder J.K. Van West (uitverkocht) publiceert De Carbolineum Pers opnieuw een originele boekbinders-gerelateerde tekst in losse katernen.
Het gaat ditmaal om het in het Nederlands vertaalde "Comment relier?" van de befaamde Belgische bibliofiel en verzamelaar Hector de Backer (1843-1925);
een lezing in twee delen die De Backer in 1918 hield voor de leden van de "Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique" (door hem gesticht en voorgezeten)
en die hij nadien in eigen beheer liet drukken in kleine oplage.
Het was hiermee zijn bedoeling om met name de jongere leden van de vereniging, die nog steeds bestaat, een technische en artistieke leidraad te geven
voor het (laten) binden van hun boeken.
De vertaling van 12.400 woorden, te omvangrijk voor de handpers, wordt digitaal geprint in hoge resolutie op gevergeerd crème Conqueror papier van 120 gram
en beslaat 52 blz., zijnde zeven katernen, plus twee blanco katernen, en met drie illustraties in de tekst. 50 genummerde exemplaren.

UITVERKOCHTnieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage