" De Carbolineum Pers

Hector de Backer
Hoe te binden?

(2022)


de Backer

Na "De opvoeding van de bibliofielen" van boekbinder J.K. Van West (uitverkocht) publiceert De Carbolineum Pers opnieuw een originele boekbinders-gerelateerde tekst in losse katernen.
Het gaat ditmaal om het in het Nederlands vertaalde "Comment relier?" van de befaamde Belgische bibliofiel en verzamelaar Hector de Backer (1843-1925);
een lezing in twee delen die De Backer in 1918 hield voor de leden van de "Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique" (door hem gesticht en voorgezeten)
en die hij nadien in eigen beheer liet drukken in kleine oplage.
Het was hiermee zijn bedoeling om met name de jongere leden van de vereniging, die nog steeds bestaat, een technische en artistieke leidraad te geven
voor het (laten) binden van hun boeken.

De vertaling van 12.400 woorden, te omvangrijk voor de handpers, wordt digitaal geprint in hoge resolutie op gevergeerd crème Conqueror papier van 120 gram
en beslaat 52 blz., zijnde zeven katernen, plus twee blanco katernen, en met drie illustraties in de tekst. De oplage bestaat uit 50 genummerde exemplaren.
Als u intekent ontvangt u een op naam gedrukt exemplaar (gelieve goed de gewenste naam en uw adres te melden).
Intekenen kan door storting van 30 euro plus 5 euro voor verzending op rek. IBAN BE65 0012 1907 6596 (BIC GEBABEBB) van Boris Rousseeuw, Petrus Janssensstraat 9, 2920 Kalmthout, België, met vermelding DE BACKER.

Voor niet-boekbinders verschijnt er een gebonden versie van 40 euro, plus 5 voor verzending.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage