Een vergeten man
De correspondentie van Stijn Streuvels met Leo Vandaele
(2005)

Leo VANDAELE


Stijn Streuvels vond "woorden die als muizen aan hare hersenen knagen" een "onsmakelijke beeldspraak".
Dit schreef hij in zijn brief van 24 mei 1938 aan Leo Vandaele (1904-1987).
Hij beperkte zich niet tot die ene aanmerking, integendeel, hij formuleerde er een indrukwekkende lijst, pagina's lang.
Vandaele had hem ongevraagd een exemplaar van Vergeefsche bloei, zijn eerste roman toegestuurd,
met de schuchtere vraag hem, "naderhand per gelegenheid", zijn "gewaardeerd oordeel nopens zijn werk [te] laten geworden".
Streuvels liet er geen gras over groeien. Binnen de week stuurde hij Vandaele een uitgebreid antwoord.
Vijf dicht getypte vellen had hij nodig om de roman grondig te analyseren en Vandaele kwistig 'goede raad' te geven.

Deze brieven, en de rest van de briefwisseling tussen beide schrijvers die erop volgde, werden nog nooit gepubliceerd.
Ze verschijnen bij De Carbolineum Pers met inleiding en annotaties van Streuvels-specialist Paul Thiers.
Het boek van 20 cm. telt 148 blz., met de hand gezet en op de handpers gedrukt, met tien illustraties (afbeeldingen van boeken van Vandaele, portretten van Vandaele en Streuvels, enz.)
Oplage 75 genummerde, gesigneerde en gebonden exemplaren, waarvan 15 Romeins genummerde in perkament (300 euro) en 60 Arabisch genummerde in marmerpapier (150 euro).


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage